Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Przypominamy, ze zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, ze względu na zaplanowane egzaminy ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Nauczyciele pracują w zespołach nadzorujących egzaminy.

Od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r. trwa przerwa świąteczna.

W dalszym ciągu prosimy o śledzenie informacji na stronie szkoły.