Drodzy Uczniowie klas ósmych! Powodzenia na egzaminach!

Drodzy Uczniowie 8a oraz wszystkich szkół! Życzymy Wam powodzenia na egzaminach!
W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 
PAMIĘTAJCIE!
Egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00. Przyjdźcie do szkoły najpóźniej o godz. 8:30. Przynieście ze sobą legitymację szkolną, pióro lub długopis z czarnym tuszem oraz linijkę (na matematykę). Możecie także zabrać ze sobą małą butelkę z piciem, która musi stać obok stolika. POWODZENIA!