Czytanie legend w SP nr1

Dzisiaj w naszej szkole legendy czytał pan Burmistrz Paweł Machnicki. Rozpoczął on akcję czytania pt.: „Dobczyckie czytanie legend”, której inicjatorem jest dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Co miesiąc w naszej szkole zaproszeni goście będą czytać fragmenty legend. Dzisiaj uczniowie klas 1-3 wysłuchali legendy „O tym jak osadę Dobczyce zakładano” ze zbiorów legend i podań Barbary Myczkowskiej – Hankus.

Fot. UGiM Dobczyce